Librus Synergia

strona internetowa https://portal.librus.pl/

Zaloguj się na Librus Synergia rodzicu, nauczycielu. Do systemu Librus Synergia mogą zalogować się rodzice albo pracownicy szkoły. Twórcą tego serwisu dla sektora edukacyjnego jest firma Librus z Katowic. W skrócie można powiedzieć, że zalogowanie się do Librus Synergia daje dostęp do informacji o uczniu, do jego wyników w nauce. Dzięki niej rodzic na bieżąco monitoruje postępy swojego dziecka w uczeniu się. Librus Synergia to właściwie pomost w komunikacji między rodzicem i szkołą przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji na telefon komórkowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.