eWUŚ Logowanie

strona internetowa https://ewus.nfz.gov.pl/

EWUŚ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Elektroniczna usługa stworzona przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Umożliwia potwierdzenie online prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Na głównej stronie internetowej tej e-usługi zanim pojawi się przycisk logowania się należy wybrać odpowiedni oddział NFZ z 17 dostępnych. Przy niektórych oddziałach to wystarczy, ale przy niektórych zanim pojawią się pola na wpisanie loginu i hasła trzeba wybrać jeszcze dodatkowo typ kontrahenta (świadczeniodawca lub lekarz) i kod świadczeniodawcy lub kod personelu.

Dostęp do systemu mogą posiadać:

  • Świadczeniodawcy, czyli świadczący usługi medyczne mający podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej
     
  • Lekarze, którzy należą do prywatnego sektora opieki zdrowotnej i mający uprawnienia do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.